Svítkovská amatérská squash liga 2012 / 13

18.08.2012 13:00

Svítkovská amatérská squash liga  2012 / 13

Základní informace

Svítkovská amaterská squash liga ( dále jen SASL ) je soutěž jednotlivců, kterou hrají společně muži a ženy. Do soutěže se může hráč přihlásit kdykoliv během roku. Hráči mladší 15-ti let musí předložit písemný souhlas rodičů.

Uspořádání soutěže SASL

Soutěž je otevřena pro všechny hráče a hráčky .Soutěž se hraje ve skupinách. Rozdělení hráčů do skupin bude provedeno podle jejich momentálního postavení na žebříčku ČASQ a pokud nejsou na žebříčku budou do skupin nalosováni.

Pravidla SASL

Zápasy ve skupinách je za povinnost odehrát v předem daném termínu.Ve skupinách se utkání odehrají na tři vítězné sety do jedenácti beze ztrát. Hraje se dle pravidel ČASQ. Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Organizátor SASL nepřebírá zodpovědnost za ublížení na zdraví v průběhu turnajů. Doporučujeme používat ochranné brýle.

Systém soutěže

Systém ligy je vytvořen tak, aby  všichni hráči museli odehrát co nejvíce utkání ve skupině.  Tím je také dána možnost hráčům, kteří se přihlásí do SASL později zasáhnout do bojů. Hráči budou rozděleni do skupin po 5-ti hráčích. Tedy hráč v každém kole odehraje 4 utkání. První dva hráči ve skupině postupují do skupiny výše, třetí hráč zůstává a poslední dva hráči sestupují do skupiny níže.

Hráči si termíny svých utkání domlouvají telefonicky nebo mailem mezi sebou samostatně !!!

Po odehrání utkání zapíší hráči výsledek do tabulky.

 

Bodování a systém soutěže :  samostatný článek

 

Ceny : po každém dohraném kole první dva hráči z každé skupiny obdrží věcné ceny. Hráči na 1. – 3. místě dle počtu získaných bodů v celé sezoně získají zajímavé ceny od sponzorů. A jeden hráč bude vylosován ze všech hráčů ligy.

 

Registrace do Svítkovské amatérské squash ligy

První registrace probíhá od jejího vyhlášení !!!

Do ligy se můžete kdykoliv v jejím průběhu dohlásit !!!

 

Registrační poplatek do ligy je 200,- a je splatný nejpozději v den nástupu k 1. utkání na recepci centra !!! Bez zaplacení nebude hráčům poskytnuta sleva a nebude jim výsledek započítán do ligy !!!

 

Poplatky : na utkání ligy je poskytována SLEVA  15%  z ceníkové ceny

 

Rozdělení do skupin

Rozdělení do skupin proběhne během přihlašování hráčů

 

Začátek ligy je stanoven na 1. září 2012       Poslední kolo končí … bude upřesněno

 

Kriteria pro určení pořadí při rovnosti bodů:

 

  1. vzájemný zápas
  2. poměr setů
  3. poměr bodů

 

Celkový žebříček SASL bude sestavován po každém odehraném kole !

 

Ostatní ujednání:

  • Organizátor si vyhrazuje právo a možnost organizačních změn a korekcí během SSL
  • Nastoupením k prvnímu zápasu dal hráč najevo souhlas se zněním těchto pravidel
  • Vznikne-li hráči škoda účastí na SSL, NELZE ji vymáhat na pořadateli

 

 

Ceny za jednotlivá kola ligy a pro celkového vítěze ligy budou upřesněny v průběhu soutěže

 

Za pořadatele Michael Schneider