Squashová pravidla

28.06.2010 11:05

Zkrácená Pravidla squashe


Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy.
Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe.
SKÓRE (Pravidlo 2)
Zápas se hraje na 2 nebo 3 vítězné hry.
Každá hra se hraje do 11 bodů. Hráč, který jako první získá 11 bodů vyhrává hru, s výjimkou
situace, kdy je stav 10-10. V takovém případě hra pokračuje dále, dokud jeden z hráčů nezíská
vedení o 2 body.
Bod mohou vždy získat oba hráči. Pokud podávající vyhraje výměnu, získá bod a dále podává,
vyhraje-li výměnu přijímající, získá bod a stane se podávajícím.
ZAHŘÍVÁNÍ (Pravidlo 3)
Před začátkem zápasu se mohou oba hráči po dobu 5 minut (2,5 minuty na každé straně)
rozehrávat a zahřívat míček na kurtu, kde se zápas bude hrát.
Míček může být zahříván kterýmkoliv z hráčů během jakékoliv přestávky v zápase.
PODÁNÍ (Pravidlo 4)
Hra začíná podáním. Hráč, který bude podávat jako první, se vylosuje roztočením rakety.
Podávající pokračuje v podání, dokud neprohraje výměnu, kdy dojde ke ztrátě „HAND OUT“ a
podávajícím se stane soupeř.
Hráč, který vyhrál předchozí hru, podává jako první v následující hře. Na začátku každé hry a
vždy, když dojde ke změně podávajícího, může podávající využít libovolnou stranu pro podání. Po
vítězné výměně pak podávající vždy pokračuje podáním z opačného pole pro podání.
Při podání se musí hráč dotýkat alespoň částí své jedné nohy podlahy uvnitř pole pro podání. Aby
bylo podání dobré, musí míček letět přímo na přední stěnu nad podávací čáru a pod outovou čáru
a odrazit se od ní tak, aby dopadl (pokud není zahrán z voleje) na podlahu uvnitř zadní čtvrtiny
kurtu v protější polovině kurtu podávajícího hráče, včetně případů, kdy se mezi odrazem od čelní
stěny a dopadem na podlahu do vymezeného prostoru míček dotkne jakékoli boční a/nebo zadní
stěny.
SPRÁVNÝ RETURN (Pravidlo 6)
Return je správný, když je míček, dříve než se dvakrát odrazí od podlahy, zahrán správně na
přední stěnu nad tin a pod outovou čáru, aniž by se přitom nejdříve dotkl podlahy. Míček se může
odrazit do boční a/nebo zadní stěny předtím, než dosáhne přední stěny.
Return není správný, když je „NOT UP“ (míček je odehrán poté, co se více než jednou odrazil od
podlahy, nebo je nesprávně zasažený - tažený raketou nebo je zasažen dvakrát na raketě), když je
„DOWN“ (míček po odehrání zasáhne před přední stěnou podlahu nebo tin) nebo je „OUT“ (míček
zasáhne stěnu na outové čáře nebo nad ní).
VÝMĚNY (Pravidlo 9)
Po správném podání se oba hráči střídají v odehrávání míčku, dokud se jeden z nich zahraje
nesprávný return.
Poznámka: Hráč by nikdy během výměny neměl odehrát míček, pokud existuje nebezpečí zasažení
soupeře míčkem nebo raketou. V takovém případě se hra zastaví a výměna se buď opakuje („LET“)
nebo je soupeř potrestán („STROKE“).
ZASAŽENÍ SOUPEŘE MÍČEK (Pravidlo 9)
Jestliže hráč odehraje míček a ten, před zasažením přední stěny zasáhne soupeře nebo jeho
raketu nebo oblečení, hra se zastaví.
- Když by return byl správný a míček by zasáhl přední stěnu, aniž by se předtím dotkl jiné
stěny, hráč získává výměnu, za předpokladu, že neprovedl„otočku“.
- Když míč zasáhl nebo by zasáhl libovolnou jinou stěnu a byl by správný (zasáhl by poté
přední stěnu), výměna se opakuje – nový míček („LET“).
- Když by return nebyl správný, hráč výměnu ztrácí.
OPAKOVANÉ POKUSY ZASÁHNOUT MÍČEK (Pravidlo 10)
Hráč může poté, co se pokusil zasáhnout míček a minul, pokusit o opakovaný pokus zasáhnout
míček.
- Jestliže by opakovaný pokus zasáhnout míček vedl ke správnému returnu, ale míček
zasáhne soupeře, výměna se opakuje – nový míček („LET“).
- Jestliže by return nebyl správný, hráč ztrácí výměnu.
BRÁNĚNÍ VE HŘE (Pravidlo 12)
Když je hráč na řadě odehrát míček, má právo, aby mu v tom jeho soupeř nebránil. Aby se soupeř
vyhnul bránění, musí hráči umožnit nerušený přímý přístup k míčku, korektní výhled na míček,
prostor k provedení úderu a volnost k zahrání míčku kamkoliv na přední stěnu.
Hráč, jestliže mu soupeř brání ve hře, může toto bránění akceptovat a pokračovat ve hře nebo
může hru zastavit. Když hrozí srážka se soupeřem nebo zasažení soupeře raketou nebo míčkem, je
vždy vhodné hru zastavit.
Jestliže je hra zastavena z důvodu bránění, mělo by se postupovat podle těchto obecných pokynů:
- Hráč má právo na nový míček („LET“), jestliže by mohl odehrát správný return a soupeř se
snažil bránění vyhnout.
- Hráč nemá právo na nový míček („LET“) a ztrácí výměnu, jestliže by nemohl odehrát
správný return, nebo jestliže akceptoval bránění a hrál dál nebo jestliže bylo bránění
natolik minimální, že neovlivnilo přístup k míčku a jeho odehrání.
- Hráč má právo na „STROKE“ (t.j. získává výměnu), jestliže se soupeř nesnažil maximálně
vyhnout se bránění nebo jestliže by hráč zahrál vítězný return nebo jestliže by hráč zasáhl
soupeře míčkem letícím přímo na přední stěnu.
NOVÉ MÍČKY – LETY (Pravidlo 13)
Za nový míček („LET“) se považuje výměna, kterou nezískal ani jeden hráč. Výměna se nepočítá
do skóre a podávající hráč znovu podává ze stejného pole pro podání.
Kromě situací popsaných již v odstavcích výše, může být nový míček („LET“) umožněn i za dalších
okolností. Například nový míček („LET“) může být umožněn, když se míček ve hře dotkne
nějakého předmětu ležícího na podlaze nebo když se hrající hráč zdrží odehrání svého úderu z důvodu
přiměřené obavy z poranění soupeře.
Nový míček („LET“) musí být umožněn, jestliže přijímající hráč není připraven ke hře a nepokusí
se příjem podání odehrát nebo když míček praskne během hry.
POKRAČOVÁNÍ HRY (Pravidlo 7)
Jakmile hráč začal podávat, hra by měla v každé hře plynule pokračovat. Mezi koncem jedné
výměny a začátkem další výměny by neměly být žádné prodlevy.
Mezi jednotlivými hrami je vždy umožněn interval 90 vteřin.
Hráčům je dovoleno vyměnit části oblečení nebo vybavení, jestliže je to nutné.
CHOVÁNÍ NA KURTU (Pravidlo 17)
Útočné, rušivé nebo zastrašující chování je ve squashi nepřijatelné.
Do této kategorie patří viditelné nebo slyšitelné obscénnosti, slovní nebo fyzické
napadení, námitky vůči rozhodnutí rozhodčího, špatné zacházení s raketou, kurtem nebo
míčkem, zbytečný fyzický kontakt, přílišný švih rakety, nekorektní zahřívání, zdržování,
pozdní návrat na kurt, úmyslná nebo nebezpečná hra nebo koučování (kromě koučování
mezi hrami).